SFO

Skolefritidsordningen (SFO) ved de kommunale grunnskolene i Karmøy eies og drives av Karmøy kommune. Opptaket foregår på den enkelte skole.

Skolefritidsordningen på Stangaland skole er et tilbud før og etter skoletid for 1. – 4. trinn og for barn med særskilte behov til og med 7. trinn. Alle som er påmeldt via Visma flyt skole innen søknadsfristen 15. februar får plass. De som søker etter fristen får plass etter kapasitet på den enkelte skole. Bekreftelse på plass sendes ut når det er tildelt plass. Barnet beholder plassen til det er ferdig med 4. trinn eller til plassen sies opp og oppsigelsestiden har gått ut.

Les mer om SFO!