Administrasjon

Rektor: Tore Emberland, telefon 52857572 – epost: tem@karmoy.kommune.no

Avdelingsleder 5.-7. trinn: Gro Anita Arnesen, telefon 52857573 – epost: grar@karmoy.kommune.no

Avdelingsleder 2.- 4. trinn: Elisabeth L Vevang, telefon 52857575 – epost: elve1@karmoy.kommune.no

Avdelingsleder SFO – 1 trinn: Vibeke Einarsen Vikene, telefon 52857576 – epost: vev01@karmoy.kommune.no

Admininstrasjonskonsulent: Linda Bergtun Rasmussen, telefon 52857570 – epost: lira@karmoy.kommune.no

Byggdrifter: Rune Ragnvaldjord, telefon 40427522 – epost: rra@karmoy.kommune.no